Home Page
  Committees
  Judgements
  Usefull Links
  Contact Us
   
 

 

ALL INDIA JUDGES ASSOCIATION

 

 

Justice Rajendra Prasad (BIH-P) 
President
   
 V.N. Shah(Gujrat)
     
Working President

Dr. Ajay Nathani (MAH)
General Secretary

V.P.Singh (UP-P)
General Secretary

General Secretary

Uttamkumar (W.B.)
Ramamurthy (TN-P)

Zonal Vice Presidents

Pawan Garg (Raj)
Zakir Hussain (TN)
G.P.Agrawal (MP)
D.M.Jamatiya (TRIP)
Nutan Sardesai (GOA)

Zonal Secretaries

S.K.Garg (HARY-P)
Krishna Murthy (KARN S.C)
R.A. Tapadar (ASS-P)
Shivaji Kachare (MAH)
D. Jangala (DEL)

Auditors

Ashok Menon (KER)
A.K.Sahay (BIH)

Executive Members

B. K. Pradhan (BIH)
Saroj Yadav (UP)
Prabhas KR Singh (JHAR)
Shital Vaidya/Sharma (HP)
Mayang Lima (NAG)
S. Serto (MANI)
Marli Vank (MIZO)
Yasmin Fatima (WB)
M.K.Dave (GUJ)
Jayshree (ORI-P)
Dharma Rao (AP-P)
R. Malik (JK)
Laxmanan (KER-P)
R.C.S. Bisen (MP)
Emks Sidharther (PONDI-UT)
Prabhat Shashtri (CHHAT)

 


R.D. Singh (UP)
TreasurerOrganising Secretary - State Wise

I.C.Shah (GUJ)
Uttsav Chaturvedi (MP)
R.S.Sharma (CHHAT)
Abdul Salam (BIH)
Subal Khamari (WB)
N.T.Ghatge (MAH)
Jaisurya (AP)
Renuka Huda (RAJ)
Ramnathan (TN)
Suresh Kumar (K)
Cheriya Koya (LUX-UT)
Mahmad Ajmal (ORI)
Yogesh Gupta (UTTRAN)
P.P.Ranta (HP)
Mukesh Kumar (DEL)
Narender Singh (HARY) 

Chief Co-ordinator Retd.Wing

N Sukumaran (K)
N S Saini (P)
Raman Murthy (AP)
S.S.Deshmukh (MAH)
M.R.Pandey (M P)
R. Paramjyoti (TN)
B.B.Singh (JHAR)
B.P.Munshi (GUJ)
K.Muhkarji/Bhatacharya (WB)
Vempranyekha (NAG-N/E)
R.L.Agrawal (RAJ)

 

 

Copyright © All India Judges Association Powered By Promarc